Seminarų medžiaga

Siekdama padėti vaikams įgyti skaitmeninių įgūdžių, kurie leistų jiems saugiau naudotis internetu, kartu su savo partneriais „Telia Company“ sukūrė įtraukiančius ir tarpusavio bendravimu grindžiamus mokymus. Šie mokymai skirti specialiai mokykloms, o jų vedėjais gali būti tiek „Telia“ savanoriai, tiek patys mokytojai ar tėvai. Mes galime padėti surasti „Telia“ savanorius, kurie pravestų mokymus jūsų mokykloje, tačiau taip pat kviečiame jus naudotis šia medžiaga ir pravesti mokymus savo mokyklose patiems.

Šių mokymų koncepcija paruošta remiantis pagrindu tapo medžiaga, kurią paskelbė Vaikų patariamoji grupė ir kuri parengta apibendrinus duomenis, septyniose šalyse surinktus iš daugiau kaip 1500 vaikų, dalyvavusių bendruose kūrybiniuose mokymuose arba atsakiusių į anketos internetu klausimus.

Koncepcijoje yra įtvirtintas dalyvavimu grindžiamos pedagogikos principas, pagal kurį vaikai irgi tampa žinių kūrimo proceso dalyviais. Tai – transformatyvus naujų žinių mokymosi būdas.

Tikimės, kad šie mokymai įkvėps vaikus perduoti savo naująsias žinias bendraamžiams, jaunesniems draugams ir suaugusiems.

MOKYMAI MOKYKLOJE APIE VAIKŲ DUOMENIS INTERNETE

Mokymų  metu 11–13 metų amžiaus vaikai supažindinami su privatumo internete ir duomenų vientisumo principais.

Medžiagos šaltiniai mokymams mokykloje:

Mokymai vietos kalba siūlomi Švedijoje, Suomijoje, Norvegijoje, Danijoje, Estijoje ir Lietuvoje. 

YOUNITE – „TELIA COMPANY“ SAVANORYSTĖS INICIATYVA

Vienas iš „Telia Company“ darbų, kuriais remiame JT Darnaus vystymosi tikslus, yra YOUNITE savanorystės iniciatyva. Išreikšdami paramą minėtiems tikslams, mes prisiimame atsakomybę už tai, kaip mūsų veikla paveikia visuomenės gyvenimą, ir savo pagrindine veikla aktyviai prisidedame prie visuomenės raidos. YOUNITE yra mūsų įmonių grupės iniciatyva, kuri 2017 m. pradėta įgyvendinti šešiose šalyse.

Mokyklose rengiamų seminarų metu „Telia“ YOUNITE savanoriai padeda vaikams išmokti naujų įgūdžių, atrasti naują stimulą domėtis skaitmeniniais gebėjimais ir tobulinti mokymosi procesą, kad galėtų siekti tolesnio išsilavinimo. Be to, vaikų saugumą internete mes skatiname ir turėdami kitą tikslą – užkirsti kelią vaikų išnaudojimui. Taigi, įgyvendindami šią koncepciją, mes palaikome ir JT Darnaus vystymosi 4-ąjį bei 16-ąjį tikslą.

   

Mokymų koncepciją ir medžiagą „Telia Company“ sukūrė kartu su partneriais – savo srities ekspertais.

 „Save the Children Finland“ prisidėjo  prie vaikų teisių apsaugos skaitmeninėje erdvėje kompetencijos dalimi ir įžvalgomis į vaikų skaitmeninį gyvenimą. „World Childhood Foundation“ indėlis – jų išmanymas kaip užtikrinti, kad mokymai būtų pritaikyti vaikams, ir kad „Telia“ savanoriai turėtų vaikų teisių srities žinių, kurių reikia vedant mokymus.
Bendrovė „Kantar TNS“ surinko duomenis ir įžvalgas bei sukūrė bendru darbu grindžiamų mokymų vedimo priemones ir instrukcijas.  „Vaikų linija“ padėjo įgyvendinti pirmąjį seminarą, minint saugaus interneto dieną.